Ljugarns hamn till Svajde fiskeläge

2,1 km, ca – 40 min
Lättvandrad

Tiden är beräknad med en gånghastighet på ca 3 km/h

Från Ljugarn går man ner mot Svajde fiskeläge med sina bodar och natursköna hamn. På vägen dit har man ett fantastiskt kustlandskap, som passerar gårdar, träddungar och strandängar med betande kor och grunda stränder. När ni passerar genom hagar med djur, tänk på att stänga grindar noga efter passage och att hundar måste vara kopplade.  Vissa delar av strandängarna ligger sanka på våren, men då leden går ute på strandbanken kommer man ändå fram torrskodd. Under sommaren är en ”sommarsträckning” av leden röjd över strandängen istället. En spång och stätta leder förbi Svajdeån och färden fortsätter på en liten grusväg ned genom Svajde Fiskeläge.

Tack!